ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το φυτό, η συγκομιδή & η επεξεργασία

Μηδική

Η βασίλισσα των ζωοτροφών.

Η μηδική (Medicago sativa L.) είναι ένα πολυετές ψυχανθές φυτό που κατάγεται από την Μηδία, αρχαία χώρα της Ασίας. Στην Ελλάδα εισήχθη κατά τους Ελληνοπερσικούς πολέμους και καλλιεργείται από τον 5ο αιώνα π.Χ.. Ο κάμπος των Σερρών έχει μακρά παράδοση στην καλλιέργεια μηδικής λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, της σύνθεσης του εδάφους και των μεγάλων πεδινών εκτάσεων.

Η μηδική είναι το σπουδαιότερο χορτοδοτικό φυτό και το πιο διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, γεγονός που οφείλεται στην υψηλή θρεπτική του αξία. Είναι ένα πολυετές φυτό με όρθια ανάπτυξη και πασσαλώδη ρίζα, η οποία εισχωρεί στο έδαφος σε μεγάλο βάθος. Οι βλαστοί της μηδικής, το συγκομιζόμενο φυτικό μέρος, είναι λεπτοί, ευθυτενείς ή μερικώς πλάγιοι και το ύψος τους φθάνει τα 60-100cm, εξαρτώμενο κυρίως από την ποικιλία της. Με την παραμονή της για 4 με 5 έτη στον αγρό, βελτιώνει τη δομή και την υφή του εδάφους με το πλούσιο ριζικό της σύστημα και εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία και με άζωτο λόγω της αζωτοδέσμευσης που πραγματοποιεί. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό και μπορεί να καλλιεργηθεί με μειωμένες εισροές χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και νερού άρδευσης. Τα χαρακτηριστικά της αυτά την καθιστούν ένα φυτό που σέβεται το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα, ως εκ τούτου είναι ιδανική καλλιέργεια για τον 21ο αιώνα.

Σε ό, τι αφορά τη συγκομιδή, η ποιότητα του παραγόμενου χόρτου είναι ανώτερη όταν η μηδική συγκομίζεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και διατηρεί πλήρως το φύλλωμά της. Για αυτό και η Μηδική Σερρών πραγματοποιεί κοπές την βέλτιστη χρονική περίοδο με κοπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας αναρτώμενα ή συρόμενα σε γεωργικούς ελκυστήρες. Μετά την κοπή, η χορτονομή συλλέγεται και μεταφέρεται με αυτοφορτωνόμενα βαγόνια το συντομότερο δυνατό στο εργοστάσιο αφυδάτωσης. Το παραγόμενο χόρτο αφυδατωμένης μηδικής είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ανόργανα άλατα και βιταμίνες και χρησιμοποιείται ως χονδροειδής ζωοτροφή στα σιτηρέσια βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών.

Η διαδικασία αφυδάτωσης στις εγκαταστάσεις μας πραγματοποιείται με επαναστατικό τρόπο με ένα «ήπιο» ξηραντήριο ταινιοδρόμου που χρησιμοποιεί ροή ζεστού αέρα έως 90οC διατηρώντας τις ανώτερες οργανοληπτικές ιδιότητες και τη θρεπτική αξία της μηδικής. Άλλες παραδοσιακές μέθοδοι ξήρανσης, όπως ξηραντήρες τυμπάνου, που φτάνουν σε θερμοκρασία έως και 1000οC, και η ξήρανση στον ήλιο, καταστρέφουν σάκχαρα και άλλες εφεδρικές ουσίες του φυτού και το τελικό προϊόν χάνει ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων που κάποτε περιείχε.

TOP